அவதூறாகப் பேசியதற்கு மன்னிப்புக் கேட்க வேண்டுமென வலியுறுத்தி, நடிகை கங்கணா ரணாவத்தின் காரை வழிமறித்த விவசாயிகள்

அவதூறாகப் பேசியதற்கு மன்னிப்புக் கேட்க வேண்டுமென வலியுறுத்தி, நடிகை கங்கணா ரணாவத்தின் காரை வழிமறித்த விவசாயிகள்

​​
Source link

Leave a Comment